Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2012

Tacjana
Tacjana
6878 7171 390
Tacjana
2581 960c 390
Reposted frombomdia bomdia viacatherineee catherineee
Tacjana
Umysł zamknięty na zmysłowość,
ciało zamknięte na cielesność,
dusza zamknięta na
duszności, nudności, omdlenia nadchodzące,
odczuwam.
Od-do. Żywy trup, pusta pełnia.
Reposted fromfau fau
Tacjana
siedem odcieni grzechu w jednym kuszącym spojrzeniu
Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana

October 17 2012

Tacjana
To szaleństwo pamiętać wszystko.
— Brian Friel
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaaksamitt aksamitt
Tacjana
6919 060a 390
Reposted fromretaliate retaliate viaohwowlovely ohwowlovely
Tacjana

Fajnie jest mieć kogoś, komu można powiedzieć wszystko, z kim można robić rzeczy niemożliwe.

Tacjana
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Tacjana
Nadszedł czas kochanych swetrów, wełnianych szalików, zimnych rąk i nadmiernej ilości kawy.
— kochana jesień.
Tacjana
nigdy niczego nie żałuję, ale nie zawsze było warto.
Reposted fromgocha gocha viagwiazdeczka gwiazdeczka
Tacjana

zamykamy pewien etap , otwieramy nowy rozdział .

bo nie zawracamy , bierzemy co los dał

Reposted bycoola coola

October 16 2012

Tacjana
Jak spotkasz ich, pozdrów i spytaj jak żyją, bo łączyło nas więcej niż przyjaźń i piwo.
Reposted byspitaOleksandra1995coolaOrzeszek123456

October 12 2012

Tacjana
Lubię wielu ludzi,ale nie wszystkich. Dużo potrafię wybaczyć, ale nie wszystko. Szybko zapominam,ale nie zawsze. Ci,których lubię wiedzą o tym. Ci,których nie lubię,to zauważa. Dla prawdziwych przyjaciół mogę przejść przez piekło.Wrogom wskażę tam drogę.
Reposted byOrzeszek123456 Orzeszek123456
Tacjana
Nigdy nie można być pewnym, że ma się kogoś na zawsze. Bo można go stracić w ciągu sekundy i nie zdążyć powiedzieć mu jak bardzo się go kochało.
Reposted bycoolaOrzeszek123456

October 04 2012

Tacjana
wracaj, kochanie
jakoś damy sobie radę
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromirresolute irresolute viaaksamitt aksamitt
Tacjana
9729 baa7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viafollowed followed
Tacjana
2666 9219 390
Urzekło mnie.
Reposted fromlluca lluca viaohwowlovely ohwowlovely
Tacjana
- a co jak jest już za późno?
- nigdy nie jest za późno, żeby wszystko odzyskać.
— 90210
Tacjana
Łapie Cię wtedy mocno za włosy , a po wszystkim palimy papierosy ..
— Pezet
Reposted fromJulaHeart JulaHeart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl